Vietnam har 54 etniske grupperinger, hvor Vietnameserne (Kinh Việt) udgør den største gruppe på ca.  90% af befolkningen. Mange minoritetsstammer har deres eget sprog, beklædning, traditioner, værdier og livsstil. De mange forskellige måder at udtrykke sig er blot med til at gøre Vietnam som destination at besøge. De mange små grupperinger lever i de bjergrige områder som Dalat, Ban Me Thuot, Sapa, Mai Chau, Son La, Cao Bang samt i lavlander, der grænser op til Laos og Cambodia.

Kinh Việt taler det officielle sprog I landet og praktiserer patriarkalske familieværdier ligesom nogle af minoritetsgrupper I landet som kinesere, Ngai, San Diu, Cong, Ha Nhi, La Hu, Lo Lo, Phu La, Si La. Det betyder bl.a. at børn vil have fars efternavn; og efter ægteskab, vil datteren forlade egen familie for at bo hos mandens familie. Hustruen konen bliver derved medlem af hendes mands familie. Det er også kendetegnet ved at det er Manden tager vil gøre en vigtig beslutning i familien.

I kontrast til de store gruppering, så er hovedparten af minoriteterne kendetegnet ved at være matriarkalske. Det betyder, at børn vil have mors efternavne og efter ægteskab vil manden flytte til kones familie, og manden bliver medlem af konens familie. Hustruen vil træffe de vigtigste beslutninger i familien.

Som en konsekvens af kvindebevægelse og deres indflydelse på ligestillingen i den moderne tid, er der mange hjem der ligner familielivet i vesten med friere valg af livsledsager og deling af huslige arbejdsopgaver og beslutninger tages i fællesskab.

Kvindernes position i samfundet er stærkere end i mange af de øvrige lande i asien. 89% af kvinderne er i arbejdsstyrken og deler således den økonomisk byrde og rettigheder med mændene.

I vedhæftede link findes en opgørelse over de enkelte etniske minoriteter og deres antal:

http://www.vinaculto.vn/vn/html/73/detail/11/thanhphancacdantocvietnam.aspx