REJSEBETINGELSER FOR REJSER MED LOTUS REJSER

Aftalegrundlag

Lotus Rejser ApS udbyder pakkerejser, der er reguleret af lov om pakkerejser (LOV nr. 472 af 30/06/1993).

De generelle rejsebetingelser sammen med oplysninger i tilbud, hjemmeside, faktura, rejseplan og andre rejsedokumenter udgør aftalegrundlaget for rejsen.

 

Arrangør

Lotus Rejser ApS
CVR 38904183

Cederlunden 91
2630 Tåstrup

E-mail: mail@lotusrejser.dk

Vore rejser er arrangeret i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

 

Bestilling og depositum

Bestilling af en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Lotus Rejser, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Lotus Rejser, når kunden har gennemført rettidig betaling af depositum. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have læst og accepteret de gældende vilkår for rejsen.

Ved tilmeldingen betales et depositum på 40 % af rejsens samlede pris, dog mindst 4.000 kr. pr. rejsedeltager. Dette skal ske senest 7 dage efter bestillingen. Vi samarbejder med forskellige lokale partner og derfor kan enkelte rejser have særlige betalingsvilkår og strengere afbestillingsvilkår. Det vil i givet fald fremgå af tilbuddet.

 

Betaling

Betaling kan ske til

Jyske Bank, konto 5021-0001616508

IBAN-nummer: DK0550210001616508

BIC-kode/SWIFT-adresse: JYBADKKK

Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være rejsebureauet i hænde senest 70 dage før afrejsen, hvorefter billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at disse er kunden i hænde cirka 14 dage før afrejsen.

Rejsens pris

Fakturaen angiver det samlede beløb, som kunden skal betale. Beløbet er dog ikke inklusiv evt. lokale afgifter som opkræves på destinationen og som ikke kan opkræves på forhånd. Derudover er udgifter til visa, vaccinationer o. lign. ikke en del af den oplyste pris for rejsen.

 

Prisændringer

Lotus rejser forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris såfremt flybilletter er købt hos os, og flyselskabet ændrer flyprisen som følge af fx højere brændstofpriser eller skatter. Ændringer i lufthavnsafgifter, skatter, afgifter og lignende, som er anvendt i beregningen af den pågældende rejse kan også give anledning at ændring i prisen, hvis de bliver pålagt rejseselskabet for den pågældende rejse.  Rejsen kan frit afbestilles, såfremt prisforhøjelsen er mere end 10 % af rejsens samlede pris, såfremt kunden umiddelbart efter at have fået oplyst prisforhøjelsen hæver købet.

 

Afbestilling

Med mindre andet er anført i tilbuddet gælder følgende regler ved afbestilling: Ved afbestilling af rejser indtil 70 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved kundens afbestilling mellem 69-46 dage før afrejse tilbagebetales 50 % af rejsens pris. Senere end 46 dage før afrejse sker der ikke tilbagebetaling.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

 

Den rejsendes ansvar

Rejsedokumenter, rejseforsikring og vaccinationer

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visum, vaccinationer, rejseforsikring samt eventuel afbestillingsforsikring. Danske statsborgere kan opholde sig 15 dage (14 nætter) uden visum i Vietnam. Andre statsborgere bedes kontakte den Vietnamesiske ambassade for at forhøre sig om de gældende regler. Navnet i flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er kundens ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med for- og efternavne i deltagernes pas.
Afgangs- og check-in tider

Kunden forpligter sig til at møde rettidigt på de oplyste mødesteder.

Reklamationer under rejsen

Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal meddeles direkte til info@lotusrejser.dk hurtigst muligt efter at manglen er konstateret på rejsemålet. Reklamation til hotel, guider eller andre personer på rejsen anses ikke for gyldig reklamation. Reklamation skal ske hurtigst muligt for at Lotus Rejser har mulighed for at hjælpe omgående og afbøde skaderne. Hvis der ikke reklameres hurtigst muligt fortabes retten til senere at gøre mangler gældende jvf. § 26 i Lov om pakkerejser. Såfremt reklamation ikke løses, kan kunden klage til Pakkerejseankenævnet

Udeblivelse og uudnyttede ydelser
Udebliver kunden fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas/visum, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter.

Det er kundens ansvar at pas er maskinlæsbare og gyldige i mindst 6 måneder udover udrejsedatoen fra det sidste land på rejsen. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.

Øvrige ændringer

Ønsker kunden at ændre i en allerede bestilt og faktureret rejse opkræves et ekspeditionsgebyr på 400 kr. per person. Er der mindre end 70 dage til afrejse betragtes et ønske om ændring som en afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, et hotelreservation, en flybillet eller anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil dette fremgå af rejsedokumenterne. Ønske om flytning af rejseperioden er ikke at betragte som en ændring, men som en afbestilling og en ny bestilling.

 

Programændringer/-aflysninger

Overnatningsstederne som er nævnt i programmet er at anse som et udgangspunkt og der kan forekomme ændringer til tilsvarende hotel/overnatning af samme standard.

Ændringer i afgangs- og ankomsttider

Efter billetudstedelsen kan der forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider og det er kundens pligt at holde sig opdateret omkring dette.

Rejsegarantifonden

Lotus Rejser ApS er medlem af rejsegarantifonden. Vi har medlemsnummer 2855.